Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Działania zastępów PSP na wodzie

W ostatnim tygodniu zastępy PSP z Gdyni trzykrotnie brały udział w zdarzeniach na wodach Zatoki. Dwukrotnie udzielano pomocy osobom znajdującym się w wodzie, które po ewakuacji przekazano zespołom ratownictwa medycznego. Kolejne zdarzenie związane było z wyciekiem niewielkiej ilości substancji ropopochodnej. Po zabezpieczeniu wylotu kanalizacji burzowej przez strażaków z JRG 1, plamę substancji ropopochodnej zneutralizowano z jednostek Kapitanatu Portu Gdynia.

Działania na wodzie 1