Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

ŚLUBOWANIE FUNKCJONARIUSZA

15 maja 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni w obecności zastępców komendanta miejskiego PSP st. bryg. Mirosława Mendyki oraz st. kpt. Pawła Gila odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza.

Strażak Andrzej Cierocki, złożył uroczyste ślubowanie na sztandar. Treść roty oddaje cały charakter i sens służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Rota ślubowania

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Płusa